PLASMA rengöringsmaskin

  • JKTECH PLASMA Cleaning Machine

    JKTECH PLASMA rengöringsmaskin

    Plasma ytrengöring är en process där föroreningar och föroreningar från provytan avlägsnas genom skapandet av högenergiplasma från gasformiga partiklar, den designades för olika applikationer som ytrengöring, ytsterilisering, ytaktivering, ytenergiförändring, ytbehandling för limning och vidhäftning, modifiering av ytkemi.